21 Червня, 2021

Заголовок

Від

До уваги авторів і публікантів!
На доопрацювання вибраних до друку творів відводиться 2 (два) календарні тижні. Оповідання, не надіслані вчасно без поважних причин, розглядатися не будуть.
Твори надсилати на мейл: litavytsia@gmail.com
Вимоги до оформлення: формат: txt або doc, шрифт – Times New Roman (строго!), без жодних колонтитулів чи інших прибамбасів, кегль – 11,5, абзацний відступ – 1 см. В діалогах – коротке тире (не дефіс і не довге).
Прохання оперативно співпрацювати з редактором, від цього залежить ступінь готовності майбутньої збірки.
Бажаємо всім удачі й натхнення!